Artikel 1.
Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen de “verkoper”, genaamd Kroon Oil Shop, met maatschappelijke zetel te Menenstraat 573 8560 Wevelgem, BE0843052338 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0843052338. Het BTW nummer is BE0843052338. En elkeen die een aankoop verricht via de website kroon-oil-shop.com , hierna genoemd de “koper ”.

Artikel 2. Voorwerp
Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website http://kroon-oil-shop.com. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopsmodaliteiten tussen Kroon Oil Shop en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Artikel 3. Bestelling
De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers op de site.
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Binnen de 24 uur nadat de bestelling door Kroon Oil Shop werd ontvangen, wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven.
Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Artikel 4. Prijzen en productinformatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. Kroon Oil Shop houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en deproductinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
Kroon Oil Shop tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5. Betaling
Betaling kan gebeuren via Paypal betaling (Visa of Mastercard) of door middel van bankoverschrijving.

5.1. Paypal (Visa/Mastercard)
Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. Dit kan via het Paypal-systeem. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden. Via een login en paswoord via Paypal kan de betaling worden uitgevoerd. Zo hebben wij nooit rechtstreeks toegang tot uw kredietkaart gegevens en kan er ook nooit iets fout lopen. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling.

5.2. Overschrijving
Een laatste betaalmogelijkheid bestaat uit een bankoverschrijving. Kroon Oil Shop bezorgt je na de bestelling, per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op staan vermeld. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de drie (of minder) dagen over te schrijven op onze rekening BE16 0688 9411 1974 met vermelding van het ordernummer.

Jouw pakje wordt na ontvangst van je betaling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen 2 tot 4 werkdagen. Voor artikelen die enkel op bestelling leverbaar zijn, geldt een langere leveringstermijn. Bestellingen staan dus maximaal 10 dagen voor jou gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet is ontvangen, ontvang je een geheugensteuntje per e-mail. Indien op dit geheugensteuntje niet wordt gereageerd binnen de 3 dagen, dan gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.

LET OP! Indien je een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, gelieve altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden (deze vind je ook op de orderbevestiging! Doe je dat niet, dan zal jouw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos. Onze gegevens zijn: BIC (Swift): GKCC BE BB / IBAN: BE16 0688 9411 1974

Artikel 6. Levering en Verzending

6.1. Levering
Kroon Oil Shop tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt u per mail op de hoogte gebracht van de levertijd van uw bestellingen. In 6.2 Leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiele voorwaarde uit van de verkoop. Kroon Oil Shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

De Koper bezorgt aan Kroon Oil Shop het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

6.2. Leveringstermijn
Voor België: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post . Het pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor.

Voor Nederland: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post. Het pakje wordt door de post aan huis afgeleverd, binnen de 4 werkdagen. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je je pakje zelf afhalen in het postkantoor.

Kroon Oil Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de Post, of bij verlies van de artikelen tijdens het vervoer, of staking. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de Post.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Kroon Oil Shop de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

6.3. Verzendingskosten
Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Artikel 7. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

7.1. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren.

7.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

7.5. Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (dries@kroon-oil-shop.com). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.

Artikel 8. Verzakingsrecht
Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Kroon Oil Shop, Menenstraat 573 8560 Wevelgem.

Artikel 8: Bewijs
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties. De geïnformatiseerde registers in de bestanden van Kroon Oil Shop worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen.

De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper worden bekomen.

Artikel 9: toepasselijk recht en bevoegdheid
Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge territoriaal bevoegd.