Deze test wordt gebruikt om olie te testen op stollen bij koude temperaturen en schijnbare viscositeit.

Afkoelen van olie om het stollingspunt te ontdekken

Wanneer motorolie afkoelt, kan de snelheid en de duur van het koelen een invloed hebben op de vloeispanning en de viscositeit. Deze test koelt motorolie langzaam af door een temperatuurgebied waarin wax kristallisatie kan optreden, gevolgd door een relatief snelle afkoeling naar de laatste temperatuur waarmee de test afsluit. Deze laboratoriumtest heeft al aangetoond dat verschillende oliën, normaliter getest bij -25 ° C, hun kwaliteit verliezen. Hierbij werd de structuur van de olie een gel met als gevolg dat er een te grote vloeispanning optrad, de viscositeit steeg of zelfs beiden!

Hoe verloopt de test?

De vloeispanning en viscositeit van de motorolie wordt gemeten na afkoeling in een gecontroleerd tempo. Zo kan de kwaliteit van de test gegarandeerd worden. Over een periode van meer dan 45 uur aan wordt de olie gestest. Het laatste deel van de test wordt bij een temperatuur tussen de -10 en -40 ° C uitgevoerd.

De precisie wordt vermeld voor de test temperaturen van -40 tot -15 ° C.

De viscositeit wordt gemeten bij een specifieke afschuifspanning. 525 Pa over een afschuifsnelheid van 0,4-15 s-1. Bij deze druk en afschuifsnelheid worden de beste waarden tussen de temperatuur en viscositeit opgemeten waarbij de viscositeit tot een kritische waarde en bezwijktemperatuur in motoren tot stand komen.

2 procedures

Deze Mini-Rotary Viscometer test bevat twee procedures:

  • Procedure A
  • Procedure B

Procedure A werkt met thermo-elektrische koeling of directe koeltechniek voor de test.
Procedure B werkt met dezelfde instrumenten, wordt gekoeld met circulerende methanol.

Deze test kan een hogere vloeispanning en viscositeit te bepalen en is van toepassing op  niet-gebruikte oliën, soms aangeduid als verse oliën, ontworpen voor zowel lichte als zware motoren toepassingen. Ook geschikt voor gebruikte diesel en benzine motoroliën. De toepasbaarheid op petroleum anders dan motoroliën producten is nog niet vastgesteld.

Details over temperaturen

De test voor oliën bij -20 ° C of kouder is gebaseerd op de eigenschappen van de viscositeit ASTM Verpompbaarheid Reference oliën (PRO). Deze serie omvat de stromingseigenschappen van oliën bij normale lage temperatuur en oliën die geassocieerd zijn met problemen bij lage temperaturen.

De test voor oliën bij -15 of -10 ° C wordt afgeleid van de test voor oliën bij -20°C of kouder. Hierbij wordt er gekeken naar het verwachte hogere troebelingspunt.

Zie ook de Koude-zwengelen simulator test of Cold-Cranking Simulator test (ASTMD5293).