Monograde olie is niet zoals multi-grade olie.

Een monograad olie bevat geen additieven.
Vanuit het Society of Automotive Engineers (vandaar de afkorting SAE) werden er elf types vastgelegd op basis van hun viscositeit. Van deze elf graden werden er zes vastgelegd voor de wintermaanden (koude temperaturen) en aangeduid met de letter W.

[table]Winter

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W[/table] [table]Zomer

20, 30, 40, 50, 60[/table]

Deze nummers verwijzen meestal naar het gewicht van de olie.

De dynamische viscositeit van de winter olieën worden gemeten op verschillende koude temperaturen, opgemeten in mPas (miliPascal-Second) of in cP (centi Poise), op twee verschillende manieren:

  1. Cold-Cranking Simulator test (ASTMD5293)
  2. Mini-Rotary Viscometer test (ASTM D4684)

Op basis van de koudste temperatuur waarbij de olie de testen doorstaat, worden de SAE viscositeit graden opgesteld voor de olie. Hoe lager het cijfer, hoe lager de temperatuur die de olie aankan.

Voorbeeld: Als een olie de test doorstaat voor de specificaties van 20W, voor 10W, maar niet voor 5W dan moet de geteste olie het label SAE 10W krijgen.

Voor single-grade olies voor de zomermaanden wordt een andere manier van meten gebruikt. Hun kinetische viscositeit wordt gemeten op een temperatuur van 100 °C (212 °F) in mm2/s (vierkante millimeter per seconde) of cSt (centistokes). Op basis van die metingen, wordt de olie gegradeerd met het SAE-getal van 20 tot 60 per stappen van 10. Hoe hoger de viscositeit, hoe groter of hoger het SAE-nummer.

Naar de monograde olie in de shop.