Het temperatuurbereik waaraan motorolie wordt blootgesteld kan heel breed zijn. Vooral bij voertuigen en machines.

Koude temperaturen in de winter (voordat het voertuig wordt gestart) en zeer hoge temperaturen wanneer het voertuig volledig opgewarmd is en dat nog eens op een hete zomerdag bijvoorbeeld. Dat betekent dat er in het gamma van olieën op de markt, olie moet zijn voor beiden scenario’s.

Bij koude temperaturen heb je olie nodig die zeer vloeibaar is en dus niet stolt. Deze soorten motorolie hebben een hoge viscositeit.
Bij hogere temperaturen heb je olie nodig met een lagere viscositeit. Dikkere olie dus.

Multi-grade olie heeft als voordeel gebruikt te kunnen worden bij zowel lage als hoge temperaturen. Monograde, ook wel single-grade olie genoemd, kan deze grote verschillen in temperatuur niet aan en wordt dan ook het meeste gebruikte bij machines en motoren waarbij de temperatuur constant is.

Multi-grade olie dankzij additieven

Om de grote verschillen in viscositeit (dikte van olie) te kunnen overwinnen, worden polymer additieven aan de olie toegevoegd.
Hierdoor kan multi-grade motorolie gebruikt worden zowel in de winter- als zomermaanden. Het ganse jaar door dus!

Multi-grade olie wordt dan ook veel omschreven als all-season olie.

De viscositeit van een multi-grade olie varieert nog steeds logaritmisch naarmate de temperatuur toe- of afneemt. Dat blijft. Olie is nu éénmaal onderhevig aan temperatuur, maar de aard van de verandering van de olie is een pak minder. Minder groot en dus betrouwbaar als motorolie voor eender welk seizoen.

Let wel op: afhankelijk van welke en hoeveel additieven aan de basisolie werden toegevoegd, kan de verandering groter of kleiner zijn.

Het twee-letter SEA getal

Multi-grade olie is vooral te herkennen aan het SEA-getal, meer bepaalde aan de twee getallen gescheiden door de letter W.
Het cijfer voor de letter W is de aanduiding voor het type SEA olie voor de wintermaanden.
Het cijfer na de letter W is de aanduiding voor het type SAE olie voor de zomermaanden.

Die cijfers duiden terug de viscositeit aan van de olie.

Voorbeeld: 10 W 40

SEA 10 voor de winter – perfect voor motoren werkende bij lage temperaturen
SEA 40 voor de zomer – perfect voor motoren werkende bij hoge temperaturen

Bij machines of motoren die minder onderhevig zijn aan temperatuurverschillen, wordt geen multi-grade motorolie gebruikt. Zij gebruiken monograde olie.

Merk op: Fabrikanten van bromfietsen, motoren en auto’s raden sterk aan de voorgeschreven oliesoort te respecteren om een maximaal rendement van de motoren te bekomen.

Multi-grade oil per temperatuur

Multi-grade olie Buitentemperatuur
tot -29°C
(-20°F)
tot -17.8oC
(0oF)
tot -6.7oC
(20oF)
tot 4.4oC
(40oF)
tot 15.6oC
(60oF)
tot 26.7oC
(80oF)
tot 37.8oC
(100oF)
20W-20
20W-40
20W-50
10W-30
10W-40
10W
5W-30
5W-20

Naar de multigrade olie in de shop.